Leadership Matters ~ 2e editie ~ 2019

Datum: 1-4 Mei 2019
Tijd: 8:30 – 17:30 uur
Locatie: Den Bosch, NL
Taal: English (met Nederlandse vertaal assist)
Prijs: €449,- incl.BTW.

The spirit of leading – the art of leadership
2e editie van de engelstalige workshop; de geest van leidinggeven – de kunst van het leiderschap. Deze workshop- en trainingsserie verkent leiderschap als een kunstvorm die ons als individu en ook als gemeenschap betrekt. Het doorloopt vier fasen waarin de leiderschaps-context wordt onderzocht. Hierin worden hulpmiddelen voor leidinggeven (en volgen)verkend. Daarnaast wordt erkend dat leiderschap talrijk en gevarieerd is; en dat inzicht in onze leiderschapsstijl de sleutel is tot het faciliteren van sterk compassievol leidinggeven. De training/workshop is een vierdaagsproces dat uiteindelijk op de laatste dag overgaat in de roeping van leidinggevenden in de 21e eeuw.

Leiderschapskwesties; Visies en Capaciteiten van de 21e eeuw Artikel

De workshop erkent dat leiderschap een spirituele dimensie heeft en dat dit element van leiderschap vaak niet wordt erkend in leiderschapsstudies. Daarom brengt deze workshop ook specifieke termen uit de yogatraditie ter stimulering van reflectie over leidinggeven. Het omvat daarom dagelijkse meditatiesessies om de dagen te vullen met een spirituele flow.
Een ander aspect dat centraal staat in deze workshopserie is de rol die het collectief speelt in de ontwikkeling van leiders. Positief leiderschap werkt aan de ontwikkeling van iemands interne reflectievermogen samen met een diepe toewijding om de wereld te dienen.
“Leadership Matters ~ 2e editie ~ 2019” verder lezen

Mind for life – onderwijs evolutie

Date: 16 November 2018
Time: 19:30-22:30
Location: Lotus Den Bosch, NL
Language: English & Nederlands
Price: free – notify via email

Teachers are agents for change – in moving towards education for a bright future. Educators play a vital role in ‘the movement of society’. Clarifying our role and purpose in global change and awakening is necessary; as well as associating with allies and partners and moving together.

We invite educational professionals to participate in an inspirational evening about futures for education. The chosen work form (process) for the evening is a spiral-form. From broad working towards centred/focused. The purpose for the evening is to get from realisation towards action.

Intended outcomes:

* setting (personal) goals
* forming (collective) action projects
* inspiration for education

banner onderwijs vernieuwing mind for life
“Mind for life – onderwijs evolutie” verder lezen

Qigong, Tai Chi, Peace Games & Push Hands

18 november kan je jezelf in Tai Chi, Qigong & Push hands bekwamen bij Lotus. Een grootmeester in de Martial Arts komt vanuit USA naar Den Bosch om hierin een workshop aan te bieden .

  • vitale gezondheid & energie
  • minder stress
  • meer balans
  • betere samenwerking

… Deze workshop kan je op verschillende vlakken dus goede dingen opleveren; gunstig met de drukke & donkere decembertijd voor de boeg. “Qigong, Tai Chi, Peace Games & Push Hands” verder lezen

inspirerende uitwisseling Onderwijs visie & toekomst Sierra Leone

Woensdag 31-10-18  19:00 uur

In Samenwerking met MDConsultancy is er op woensdag 31 oktober vanaf 19:00 een inspiratieavond in het Lotus-gebouw. Deze avond –  georganiseerd door Lotus en Abubakarr Bangura-  is in samenwerking met universitaire docenten uit Sierra Leone! De docenten uit dit west-Afrikaanse land zijn in Nederland ivm.  een uitwisselingsprogramma op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven.  Ze hebben hebben daarvoor een prijs gewonnen van hun Nationale overheid.

Iedereen is van harte welkom om deze interactieve avond over samenwerking, uitwisseling onderwijs en inspiratie bij te wonen.

Focus-training 2018

De Focus training voor leraren legt een basis te kunnen doceren vanuit wijsheid. Het doel van de training is het ontwikkelen van je empathische en altruïstische kwaliteiten (21-st century skills); zodat een positieve impuls geboden kan worden aan de uitdagingen van nu. De training is gericht op zelfbewustwording en het vergroten van je relationele bewustzijn.

Iedereen heeft een natuurlijke behoefte aan groei. Op individueel niveau hebben we behoefte om onszelf volledig uit te drukken door werk, beweging, gevoel, scheppen, denken, reflecteren, beslissingen nemen enzovoorts, om geluk te ervaren. Deze behoefte aan geluk is de belangrijkste drijfveer in het leven; en kan door materieel bezit niet vervuld worden. “Focus-training 2018” verder lezen

Zomerse inspiratieavonden bij Lotus

We openen onze deuren op twee vrijdagen in de komende maand.
We nodigen daarvoor een selecte groep mensen uit voor twee zomerse avonden in Den Bosch. Avonden die je veel meer kunnen brengen dan willkeurige andere.

Bijdragen, ontvangen, reflecteren, dansen en creëren, kennis maken met nieuwe werkvormen en ideeën. Daarvoor gebruiken we open-space technologie. Na de zomer openen wij maandelijks op vrijdagavond onze deuren voor alle geinteresseerden.

Indien u uitgenodigd wil worden schrijf u dan in bij onze nieuwsbrief.

Team Lotus

– Eerstvolgende vrij toegankelijke “Inspiratieavond Oogst” is 28 September 2018 – 19:30uur!
De Lotus inspiratieavond “Onderwijsvernieuwing” is ingepland op 16 November.

Zomerse inspiratieavonden bij Lotus

We openen onze deuren op twee vrijdagen in de komende maand.
We nodigen daarvoor een selecte groep mensen uit voor twee zomerse avonden in Den Bosch. Avonden die je veel meer kunnen brengen dan willkeurige andere.

Bijdragen, ontvangen, reflecteren, dansen en creëren, kennis maken met nieuwe werkvormen en ideeën. Daarvoor gebruiken we open-space technologie. Na de zomer openen wij maandelijks op vrijdagavond onze deuren voor alle geinteresseerden.

Indien u uitgenodigd wil worden schrijf u dan in bij onze nieuwsbrief.

Team Lotus

– Eerstvolgende vrij toegankelijke Inspiratieavond 31 Augustus 2018 19:30uur!

Oudercursus Warmte en omhulling

Warmte en omhulling…
Voor dit doel organiseren we drie inspirerende avonden. Deze zullen gegeven worden door Julian Nelissen.

“De antroposofie biedt voor mij als ouder veel handvatten. Hierdoor kan ik voor mijn kind een warme en rijke omgeving creëren om zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Opvoeden wordt niet een gericht voorbereiden op de maatschappij, maar een ontwikkelingsweg voor ouder en kind. In drie bijeenkomsten werk ik graag met een groep ouders. Ik werk vraag gestuurd, door te kijken welke vragen er leven en hier vervolgens op in te gaan vanuit het werk van Rudolf Steiner en aanverwanten, samen ervaringen uit te wisselen en verschillende spelvormen en opdrachten te doen.”

Julian Nelissen is leraar op de Vrije school en ouder.
distel in bloei als symbool
De cursus zal plaatsvinden op:

  • Woensdag 4 april van 20.00 tot 21.00
  • Woensdag 11 april van 20.00 tot 21.00
  • Woensdag 18 april van 20.00 tot 21.00

Locatie:  LOTUS; Rijnstraat 559, pad rechts langs de sporthal

De cursussen zullen een opeenvolgend karakter hebben waardoor het van belang is alle drie de avonden aanwezig te zijn. De kosten voor de drie avonden zijn in totaal 15 euro. Mocht dit een probleem zijn geef dit dan aan op kantoor bij Zonnelicht. Opgave via de leerkracht van de vaste groep van je kind of via kantoor van Zonnelicht voor externe aanmeldingen.