Home – Lotus Training

Hoe kunnen we de kinderen van nu voorbereiden op een wereld vol dynamiek en banen die nu nog niet bestaan? Om op deze vraag en de aanstaande grote maatschappelijke veranderingen te kunnen anticiperen is in den bosch in 2015 een training en kenniscentrum gestart met als specialisatie onderwijsvernieuwing. Als drijvende kracht een gevoel van noodzaak en urgentie; de maatschappij heeft nu behoefte aan deze ontwikkeling.

Van de kinderen die nu waar ook ter wereld naar de basisschool gaan, krijgt twee derde een beroep dat nu nog niet bestaat. Een derde van de nu benodigde vaardigheden zal worden vervangen door nieuwe (World Economic Forum -‘The Future of Jobs’ Jan-2016). Welke beroepen er in de toekomst bij komen en welke verdwijnen, is lastig te voorspellen. Wel weten we dat de arbeidsmarkt door toenemende technologisering en informatisering snel verandert. Dat vraagt om mensen die flexibel en ondernemend zijn en een groot probleemoplossend vermogen hebben.

 

“Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.”