Home – Lotus Training

Hoe kunnen we de kinderen van nu voorbereiden op een wereld vol dynamiek en banen die nu nog niet bestaan? Om op deze vraag en de aanstaande grote maatschappelijke veranderingen te kunnen anticiperen is in den bosch in 2015 een training en kenniscentrum gestart met als specialisatie onderwijsvernieuwing. Als drijvende kracht een gevoel van noodzaak en urgentie; de maatschappij heeft nu behoefte aan deze ontwikkeling.

Van de kinderen die nu waar ook ter wereld naar de basisschool gaan, krijgt twee derde een beroep dat nu nog niet bestaat. Een derde van de nu benodigde vaardigheden zal worden vervangen door nieuwe (World Economic Forum -‘The Future of Jobs’ Jan-2016). Welke beroepen er in de toekomst bij komen en welke verdwijnen, is lastig te voorspellen. Wel weten we dat de arbeidsmarkt door toenemende technologisering en informatisering snel verandert. Dat vraagt om mensen die flexibel en ondernemend zijn en een groot probleemoplossend vermogen hebben.

Direct aanmelden voor training

website in ontwikkeling

Wij werken momenteel aan een nieuwe wordpress internetsite voor Lotus-training. De onderhoudsmodus is daarom momenteel ingeschakeld voor een deel van deze website. De complete website wordt spoedig beschikbaar.

“Hij wiens geest niet meer in het Ondoorgrondelijke wortelt, moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart.
Hij wie de oorspronkelijkheid heeft verloren, moet leven vanuit de liefde.
Wie niet meer vol liefde kan leven, moet tenminste rechtvaardig handelen.
Wie zelfs dat niet meer kan, moet zich laten leiden door zeden en gewoonten.
Het afhankelijk worden van de heersende moraal is echter de onderste trede der zedelijkheid
en duidt reeds op verval. Wie dan nog meent zijn hart te kunnen vervangen door zijn verstand, is een dwaas. Bedenk daarom:
De ware mens volgt een innerlijke wet en geen uiterlijk gebod.
Hij drinkt uit de bron en niet van het water dat afvalstoffen met zich voert.
Hij is altijd in contact met de Oorsprong.”
~ Lao Tse